Kommuneoverlege om smittesituasjonen lokalt etter rekordhøye tall nasjonalt:

– Ingen grunn til å tro at vi er fritatt

Smittetallene av koronaviruset i flere av de største byene i Norge er blitt rekordhøye. Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien, tror tallene lokalt også vil stige de neste ukene.

INGEN GRUNN TIL Å SENKE GUARDEN: Kommuneoverlege Aslak Hovda Lien sier at smittetallene lokalt for øyeblikket er lave, men råder folk til å fortsette å følge smittevernreglene. — Vi forventer økt smittetall på nyåret, opplyser han.   Foto: Knut Løkse Nilssen

nyheter

– Det er betydelig spenning knyttet til de neste ukene. Særlig siden vi har nasjonalt stigende tall, samt økt reisevirksomhet og mer sosial kontakt knyttet til jul og nyttår. Det er en fare for at lav testaktivitet de siste dagene kan gjøre at det det er personer vi ikke har klart å fange opp. De neste ukene blir derfor viktige for hvordan situasjonen både nasjonalt og lokalt vil utvikle seg, starer Aslak Hovda Lien, kommuneoverlege i Senja og Sørreisa kommune.

Rolig

Han opplyser om hvordan situasjonen lokalt er per nå.