Så mange vaksiner får kommunene i Midt-Troms

– Ingen massevaksinering

Med kun et fåtall korona-vaksiner i første omgang blir det en enkel sak å få satt de første dosene som er ventet i uke 1 over nyttåret, sier interkommunal overlege i Astafjordlegen Lars Nesje. Så langt forventer han ikke noen massevaksinering.

TAR TID: Med nåværende takt i leveransene av Korona-vaksine, vil inntil 20 beboere på Lavangsheimen først være vaksinerte i to runder i midten av februar, forteller pro-leder Norunn Johnsen.   Foto: Ulf Antonsen

nyheter

I kommunene under Astafjordlegen; Salangen, Dyrøy, Lavangen og Ibestad har de planene klare for å sette de første dosene med vaksine som kommer. De første er forventet levert ut til kommunene i Midt-Troms i løpet av de første virkedagene over nyttår. Vaksinen må settes i to omganger med tre ukers mellomrom for å være fullt ut virksom.

Starter i uke en

– Vi får en presis beskjed senest fem dager før levering fra Folkehelseinstituttet. Fra de første vaksinene kommer til Nord-Norge i uke en, har vi fire dager på oss til å sette dem når de tas ut av ultrakjøler ved Universitetssykehuset i Tromsø, sier interkommunal overlege Lars Nesje i Astafjordlegen.