Skal vurdere alle omsorgstjenestene i kommunen: – Denne jobben er kjempeviktig

Senja kommunestyre vedtok torsdag å gjennomføre et arbeid hvor alle omsorgstjenester og fremtidig kompetansebehov innen helsesektoren blir utredet.

VIKTIG: Senja-ordføren mottok 530 underskrifter mot nedleggelse av sykehjem på yttersia og sier det er et viktig arbeid som utvalget nå skal i gang med.  Foto: Gurid Ivarhus Næss

Vi må få sett ting med nye øyne for å se om det er noe i fundamentet vi må endre på.– Vi må få sett ting med nye øyne for å se om det er noe i fundamentet vi må endre på.

Per-Inge Søreng, lokalpolitiker og utvalgsmedlem (UHO)
nyheter

Både i de tidligere kommunene og nå i Senja kommune har økonomien i helse- og omsorgssektoren vært utfordrende. Bare i 2020 ligger det an til å bli et overforbruk på over 30 millioner kroner. Torsdag vedtok kommunestyret gjennom et verbalforslag fra posisjonspartiene, å se på hele omsorgstjenesten i kommunen for å se hvor man kan spare inn penger.

– Den jobben som gjøres her er kjempeviktig og dette skal være noe av det første man starter med på nyåret. Her skal de blant annet ta stilling til framtidig sykehjemsstruktur, organisering av hjemmetjeneste, og hvordan kompetanse en trenger i helsesektoren, sier Senjaordfører Tom-Rune Eliseussen (Sp).