Kommunen øker lønna til rådmannen

Senjarådmann Hogne Eidissen har fått økt lønnen sin med 100.000 kroner.

LØNN: Rådmann i Senja kommune, Hogne Eidissen, får en lønnsøkning etter forhandlinger på 100.000 kroner.   Foto: Carina Hansen

nyheter

Det kom frem i en referatsak til kommunestyret torsdag 17. desember.

Senja kommune har gitt rådmannen en ny årslønn på 1,2 millioner kroner. Dette betyr en økning i lønna til rådmannen som tidligere var på 1,1 millioner kroner. I tillegg skal kommunen dekke 50.000 kroner til dekning av reiseutgifter Tromsø-Finnsnes. I avtalen får han også dekning av parkeringskort i kommunen og 10 lederfridager.