Bardu får millioner til aktivitetsanlegg

Som en av elleve kommuner har Bardu fått tildelt midler fra Kulturdepartementet til nyskapende aktivitetsarenaer.

AKTIVITET: Det nye aktivitetsanlegget legges til Bardu idrettspark og den nye skolen på Setermoen i Bardu som skal stå ferdig mot slutten av neste 2021.  Foto: Illustrasjon: Hent AS

nyheter

Til sammen får kommunene tildelt i overkant av 37 millioner kroner. 4 millioner av disse går til Bardu kommune. Tilskuddsordningen skal stimulere til nytenking og kreativitet ved utforming av anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet over hele landet.

I Bardu skal tilskuddet gå til bygging av et skole- og gatetun. Kommunen opplyser at barn og unge har hatt bred medvirkning i innhold og utforming av utemiljøet ved den nye barne- og ungdomsskolen. Kulturdepartementet har lagt vekt på at aktivitetsanlegget skal bli en møteplass for hele Bardu kommune.