Politiet på Finnsnes fortsetter utprøving av elektrosjokkvåpen

Finnsnes og Tromsø deltar i prosjektet hvor norsk politi prøver ut bruk av elektrosjokkvåpen. Nå er prosjektperioden utvidet ut neste år.

KURSING: I forkant av at politiet på Finnsnes og i Tromsø ble utstyrt med elektrosjokkvåpen i 2018, fikk tjenestemennene kursing i bruken av utstyret.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

– Vi har deltatt i prøveprosjektet i snart to år, og fortsetter som før også etter nyttår. Vi rapporterer alle tilfeller der vi bruker eller truer med elektrosjokkvåpen til Politidirektoratet og registrerer at direktoratet er fornøyd med utviklingen i prosjektet så langt, sier Morten Pettersen som er leder for Felles enhet for operativ tjeneste i Troms politidistrikt i en pressemelding.

Fra 1. januar til 30. september var det 4 tilfeller der politiet truet med bruk, 4 tilfeller der elektrosjokkvåpen ble brukt og 1 tilfelle av såkalt drivstøt i Troms politidistrikt, mot henholdsvis 35 trussel om bruk, 33 bruk og 2 drivstøt nasjonalt.

Politiet i Troms, Sør-Vest, Øst og Oslo deltar i prosjektet med utprøving av elektrosjokkvåpen. Politidirektoratet skal gi en kunnskapsbasert anbefaling til Justis- og beredskapsdepartementet om eventuell innføring av elektrosjokkvåpen i norsk politi. Evalueringen av prosjektet gjennomføres av Umeå universitet i Sverige.