Sannsynlig rømming av laks fra grønn lokalitet ved Mjøsundet

For to uker siden meldte Wilsgård Fiskeoppdrett AS mistanke om rømming i en av merdene ved Mjøsundet. Fiskeridirektoratet antar at det kan ha rømt fisk, og at det i så fall vil være den første rømningen fra en lokalitet med grønn drift i region Nord.

GRØNN DRIFT: Merden som det har rømt laks fra et anlegg ved Mjøsundet vest, med en såkalt grønn konsesjon. Det innebærer skjerpede vilkår til drift, blant annet til bruk av mer rømningssikre nøter. Rømmingshendelsen er under gransking.   Foto: Ulf Antonsen

nyheter

– Vi fikk melding om mistanke om rømming ved lokaliteten Mjøsundet vest fra Wilsgård Fiskeoppdrett AS, sier seniorrådgiver Morten Sem Hanssen hos Fiskeridirektoratet region Nord.

Funn av vill torsk og sei i notposen førte til Wilsgård Fiskeoppdrett AS fikk sendt ned en dykker, som fant et hull i ei not.