Økonomirapport med pluss

Salangen-rådmann Lars Strøm skal presentere noen svært hyggelige tall for formannskapet.

Mindreforbruk: Lars Strøm melder om millioner i mindreforbruk for 2020.   Foto: Morten Dokka

nyheter

Strøm legger fram økonomirapporten for 1. januar til 20. november. I forhold til driftsregnskapet melder Strøm om millioner i mindreforbruk.

– Totalt styrer kommunen mot et regnskapsmessig mindreforbruk på 7 til 15 millioner kroner avhengig av om kommunen får medhold på utestående krav eller ikke. Hovedårsaken til at vi styrer mot et godt resultat for kommunen er store merinntekter, og noe reduserte kostnader, skriver han i fremlegget.