Målselv på vei mot en sunn kommuneøkonomi, men mangler buffer:

Kan bety farvel til brøyting og skattefritak

Rådmannen i Målselv foreslår å kutte brøyting av privat veier og fjerne femårsfritaket for eiendomsskatt, om de folkevalgte ønsker å etablere en buffer i kommuneøkonomien. Samtidig legger rådmannen fram en tiåring investeringsplan med blant annet ny barnehage, nye omsorgsboliger, utvikling av idrettshaller og opprusting av veier.

INVESTERINGSPLAN: Rådmann Frode Skuggedal sier kommuneøkonomien i Målselv etterhvert er på bedringens vei og legger fram en tiårig investeringsplan.   Foto: Jan-Erik Bergstad.

nyheter

Da arbeidet med budsjett for 2021 og økonomiplan for de fire neste årene ble lagt fram for formannskapet i Målselv i slutten av oktober, kom det fram at omstillingsbehovet i kommunen fortsatt er stort og at man manglet fem millioner kroner for å oppnå balanse om man skulle opprettholde dagens drift. Det var heller ikke rom for en buffer for uforutsette utgifter.

Årsaken til underdekningen på fem millioner kroner er i all hovedsak at eiendomsskatten settes ned, bygging av nytt sykehjem og boliger med tjenestetilknytning og nye brukere innenfor ressurstjenester.