Vedtok å øke kommunale avgifter

Sørreisa kommune har vedtatt en oppkjustering av gebyrnivå på selvkostområdene for fjerde termin i år.

ØKER: Noen kommunale avgifter økes i Sørreisa på grunn av underskudd i kommunen.  Foto: Linda Pedersen

nyheter

Dette ble vedtatt på kommunestyremøtet 15. september og er på grunn av at årsregnskapene de siste årene har vist at selvkostområdene har gått med større underskudd, noe som igjen har påvirke årsresultatet til kommunen negativt.

«Oppdatert prognose for 2020 viser at flere av selvkostområdene ligger an til merforbruk også inneværende år. For å redusere merforbruket på selvkostområdene og belastningen på kommuneregnskapets bunnlinje ble det derfor vedtatt å øke gebyrnivået for siste termin i inneværende år», skriver kommunen selv på sine nettsider.