Mener tunnel er den eneste løsninga for sentrumsutfordringene på Finnsnes:

– Uten den kommer vi ingen vei

Den pensjonerte Finnsnes-arkitekten Viggo Ditlevsen er sikker i sin sak når han sier at den eneste løsninga for å få til et trivelig og godt sentrum på Finnsnes er å lage en tunnel.

Akvarell: Slik ønsker Viggo Ditlevsen at sentrum en gang skal kunne se ut. En tunnel på Finnsnes er nøkkelen til å få det oppfylt, mener han.   Foto: Akvarelltegning: Viggo Ditlefsen

nyheter

Han henviser til møtet Senja kommune og Næringsforeningen avholdt i Kunnskapsparken en tid tilbake, og er glad søkelyset nå rettes mot sentrumsplanlegging - selv om det ved flere anledninger tidligere har vært snakk om hvordan man kan forbedre byrommet. Han går tydelig til verks når han sier at en tunnel vil være avgjørende for å bygge et godt sentrumsområde.


Kommunen og næringslivet går sammen for å skape et sentrum alle kan være stolte av

Senja kommune, sammen med Finnsnes og omegn næringsforening vil ha innbyggeres- og næringsaktørenes innspill om hvordan Finnsnes sentrum skal være.


– Når vi har fylkesveien gående gjennom sentrum, blir det vanskelig å få planlagt et godt sentrumsområde. Begge sidene av Storgata blir veldig delt i to, og det er uheldig både for virksomhetene og miljøet. Slik det er nå går veldig mye i sentrum på vegvesenets premisser. Man er avhengig av at Senja kommune får hånd om det som skjer, og en av løsningene på det, er å bygge en tunnel. Uten den kommer man seg ingen vei, mener han.