Smittede på Setermoen var på fest

De to soldater som er smittet på Setermoen var på fest med nærmere 200 deltakere, skriver Forsvarets Forum.

SMITTE: Bardu kommune holdt pressekonferanse om koronasituasjonen torsdag. F.v. smittevernoverlege Vidar Bjørnås, ordfører Toralf Heimdal og Eirik Skomedal, talsperson fra Hæren.  Foto: Bardu kommune

nyheter

Forsvarets Forum skriver, ifølge VG, at deltakerne på arrangementet var i kohorter, og før arrangementet ble det sendt ut en oppfordring om å holde ti dagers karantene før arrangementet.

Bardu kommune påviste onsdag den 28. oktober fått to nye smittetilfeller av Covid-19. Disse ble testet lokalt på legekontoret tirsdag 27. oktober og har tilknytning til en avdeling ved Setermoen Leir. Aktuelle avdelinger er satt i karantene. Smittesituasjonen var onsdag kveld uavklart, men det er satt i gang en omfattende smittesporing i samarbeid mellom sivilt og militært helsepersonell.

– Da vi fikk meldingen satte vi igang et omfattende og grundig smitteoppsporingsprosess i tett samarbeid med Hærens personell.Området her har en en tradisjon med et sterkt samarbeid med militære. Som ordføreren er inne på er utfordringen at smittekilden er ukjent. De har ikke vært på reisefot den siste tiden og har stort sett oppholdt seg i leiren, ergo har vi et etterforskningsarbeid å finne fokus som er komplisert og omfattende. Hovedstrategien akkurat nå er at troppen gjør selv et grundig etterforskningsarbeid i samarbeid med kommunen slik at vi får kartlagt hvem som er involvert. Vi er også godt igang med en bred testing av de som mulig kan være smittet eller være kilden i dette tilfelle, sier smittevernoverlege Vidar Bjørnås.

Se hele pressekonferansen nederst i artikkelen

Få oppdaterte korona-nyheter her

Grafikk: Koronasituasjonen lokalt og nasjonalt

– Setermoen leir er en veldig stor arbeidsplass med rundt 1.200 ansatte i tillegg til vernepliktige. Det er også litt av bakgrunnen for at vi ikke kjenner omfanget av den utviklingen dette kan ha. Vi hadde også to smitta for to uker siden, men da fant vi raskt ut hvor den smitten kom i fra og fikk nøsta opp i alle løse tråder. Da satt vi ikke krisestab. Grunnen til at vi har satt krisestab nå er at de som har fått smitten har fått den mens de har vært her. Det betyr at vi har en ukjent smittekilde. Da er vi nødt til å gå bredere til verks, der vi satte krisestab i går kveld. Vi har hatt et fantastisk godt samarbeid med Hæren som også har satt av ressurser til oss. Vi samarbeider nå om både smittesporing og testing av nærkontakter, sa ordfører Toralf Heimdal (Sp) under pressekonferansen torsdag.

Bardu kommune holdt torsdag pressekonferanse etter ny smitte av korona i kommunen.