Ligger an til knallharde vurderinger om Senja-budsjettet

Tillitsvalgt og verneombud i Senja brann og redning frykter for beredskapen fremover, om de ikke får flere midler. Lokalpolitikere er klar over at det vil bli tøffe tak når budsjettet presenteres neste fredag.

VANSKELIG: Bjørn-Richard Pedersen (Sp), lokalpolitiker i Senja kommune, tror budsjettutfordringene kan bli større enn først antatt.   Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

I forrige uke gikk tillitsvalgt og verneombud i Senja brann og redning ut i Folkebladet, bekymret for driften i brannvesenet. I tillegg til å mene at kommunen bryter en rekke forskrifter og lovverk, mener de brannvesenet er skjært til beinet økonomisk og mener det vil ha fatale konsekvenser for beredskapen om situasjonen ikke endrer seg.

Fredag 30. oktober legger rådmann Hogne Eidissen frem neste års budsjett for politikerne i Senja kommune. Det er knyttet stor spenning til hva som kommer frem, spesielt med tanke på beredskapen i kommunen.