Oddmund Brundtland (79) har flyttet tilbake til Egersund

– Har mange gode minner med meg fra Senja prosti

30. juli holdt den pensjonerte prosten Oddmund Brundtland sin siste gudstjeneste i Senja prosti. Nå holder han og kona Ingerd Brundtland på og pakker ut flyttelasset i deres hus i Egersund.

SISTE GUDSTJENESTE: Dette bildet ble tatt av prost Oddmund Brundtland da han holdt sin siste gudstjeneste på det gamle kirkestedet i Lenvika.  Foto: Tom Erik Flovik

nyheter

Brundtland ble 1. april 1993 innsatt som prost i Senja prosti, og soknerpest i Lenvik. Etter 27 års virke i Senja prosti ble Brundtland pensjonert i 2005. Men det var ikke slutt på hans kirkelige handlinger av den grunn. I alle de årene som er gått siden han ble pensjonert har han utført jobber som vikarprest. Og altså for bare noen dager siden, like før avreisen til Egersund, holdt han sin siste gudstjeneste på det gamle kirkesstedet i Lenvika.

MANGE ÅRS VIRKE: Sokneprest og prost i Senja prosti Oddmund Brundtland foran Lenvik kirke på Bjorelvnes.  Foto: Reidar Ingebrigtsen

Startet som feltprest i Målselv

Egentlig startet han sitt virke som prest i nord da han i 1970 som vernepliktig ble beordret til å tjenestegjøre som feltprest ved flystasjonen i Målselv. Han likte menneskene og naturen i Nord-Norge så godt at det ikke ble mindre enn 27 års virke i Senja prosti. Oddmund Brundtland og kona Ingerd har bodd på Finnsnes til i høst, da de for kort tid siden flyttet til Egersund til huset de har hatt der i mange år.