Jobber for mindre lønn og uten arbeidsavtaler — truer med oppsigelse

Brannmannskapet i Gryllefjord føler seg forskjellsbehandlet og ber om lik lønn for likt arbeid. Hvis ikke sier alle opp fra 21. oktober. – Helt klart kjempealvorlig, sier brannsjefen i Senja brann og redning.

LIKEBEHANDLING: Brannmannskapet i Gryllefjord sier alle opp sine deltidsstillinger hvis ikke de får på plass en ansettelse- og lønnsavtale innen 21. oktober. På bildet ser vi brannmannskapet fra Skaland og Gryllefjord som jobbet sammen under Senjatrollbrannen i 2019.   Foto: Carina Hansen

Det vil være en kjempekrise om vi ikke får landet dette.– Det vil være en kjempekrise om vi ikke får landet dette.

Arnstein Smevik, brannsjef Senja brann og redning.
nyheter

Ni måneder etter sammenslåingen av de gamle kommunene Berg, Torsken, Tranøy og Lenvik, jobber brannmannskapet i Gryllefjord uten arbeidsavtale og med en langt lavere lønn enn sine kollegaer i Senja kommune. Nå har samtlige sagt opp sine stillinger fra og med 21. oktober, om dette ikke blir ordnet opp i.

– Det har vært en frustrasjon lenge over manglende arbeidsavtaler og lik lønnsbetingelse i Senja brann og redning. Det er ikke kroner og ører det kommer an på, men det er frustrerende at de øvrige mannskapene i de gamle kommunene tjener over dobbelt så mye som oss, for å gjøre samme jobben, forklarer Fred Flakstad, som er en av lederne i brannkorpset i Gryllefjord.