Puster lettet ut – Bedre enn fryktet

NESO-sjef Ruben Jensen puster lettet ut etter gjennomgangen av byggestatistikken i nord pr. første halvår. Til tross for korona-bremsen, er den samlede byggeaktiviteten omtrent på nivå med fjoråret.

LETTET: NESO-sjef Ruben Jensen mener tallene fra byggeaktiviteten i nord første halvår av 2020 er bedre enn forventet.   Foto: Aidem Media

nyheter

– Per utgangen av juni takter vi som i fjor, når vi ser all byggeaktivitet i de tre nordligste fylkene under ett. Nordland og Troms og Finnmark har en samlet nedgang i byggeaktiviteten på tre prosent, mens Trøndelag har en økning på fem prosent, sier Ruben Jensen, adm. dir. i bransjeorganisasjonen NESO.

Tilfredsstillende

Serviceorganisasjonen bearbeider byggestatistikkene sine fra Statistisk Sentralbyrå, og er nylig blitt lagt fram for første halvår 2020.