Konstituert leder på plass ved Polar Park

Fra og med i dag, 1.september, er Stig Sletten konstituert som ny leder ved Polark Park.

DYREPASSER: Stig Sletten har vært dyrepasser i flere år, men skal være daglig leder fra og med 1.september.  Foto: Folkebladet

nyheter

Sletten skal bekle stillingen frem til en permanent arvtager for Jens-Kristian Dybwad er på plass.

Det var i mai i år at det kom frem at Dybwad skulle gå av som leder ved Polar Park til fordel for en jobb i Sparebanken Nord-Norge.

– Etter noen fantastiske sommermåneder går Polar Park nå inn i en krevende periode hvor ansatte igjen blir permitterte. Parken vil holde åpent i helgene i september, men fra 1. oktober blir Polar Park åpent kun for gruppebestillinger. Årsaken til dette er naturligvis Covid-19 og forventet svært få besøkende gjester. Stig Slettens hovedoppgave blir å gjøre Polar Park klar til gjenåpning så snart forholdene gjør dette muli, heter det i en pressemelding.