Opphever bekjempelsessone for ILA

Mattilsynet opphever bekjempelsessone 1 i kontrollområdet for infeksiøs lakseanemi (ILA) i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen og Tjeldsund.
nyheter

Mattilsynet har 5. august ved endring av forskrift om ILA-bekjempelse i Harstad, Ibestad, Senja, Gratangen og Tjeldsund kommuner, opphevet bekjempelsessone 1 rundt lokalitet 31397 Oterneset i Harstad kommune. Det opplyser Mattilsynet på sine hjemmesider.


Mistenker laksesykdom på Salmar-anlegg

Det er mistanke om infeksiøs lakseanemi (ILA) ved sjølokaliteten til Salmar ved Oterneset utenfor Harstad.


I november 2019 ble det påvist ILA på sjølokaliteten Oterneset i Harstad. Lokaliteten drives av Salmar Farming AS avd. Troms i samlokalisering med Havbruksstasjonen i Tromsø AS, Skretting AS og Stim AS.


ILA-situasjonen i nord bekymrer Mattilsynet

Flere oppdrettsanlegg i Nord-Norge rammes av infeksiøs lakseanemi (ILA) enn tidligere. Det bekymrer Mattilsynet.


Anleggene i bekjempelsessonen er tømt for fisk og Mattilsynet har godkjent vask og desinfeksjon av lokalitetene. Brakkleggingsperioden var over 5. august.

Bekjempelsessone 1 oppheves og innlemmes i overvåkingssonen. Overvåkingssonen vil fortsatt gjelde i to år fremover, opplyser Mattilsynet.


– Det føres ikke rett strategi mot ILA

Det sier daglig leder i Salaks AS, Odd Bekkeli som er hardt rammet av ILA og nå knapt har fisk i mærene sine. Også tilsynet er svært bekymret over det høye antallet med ILA i nord. Det er innført sonetiltak i fra Gisundet, Solbergfjorden og Astafjorområdet med nedstenging og overvåkning for å få bukt med ILA- utbruddene.