Ny leder for Senter for psykisk helse og rus

Jorunn Lorentsen trer inn som ny leder etter Dag Bjørstad.

SPENT: Jorunn Lorentsen fra Aglapsvik, og er spent på å starte i sin nye jobb på for Senter for psykisk helse og rus.  Foto: Privat

nyheter

Lorentsen er for tiden leder av Russeksjon Tromsø, og begynner i sin nye stilling på Finnsnes 17. august.

Tidligere leder for Senter for psykisk helse og rus i Midt-Troms Dag Bjørstad går av med pensjon, og har fratrådt sin stilling.