Etterlyser midler til sjømatvegene på Senja

Viktigheten av bedre veger på Senja trekkes frem når fylkesråden ber om en hurtig positiv avklaring med tanke på å utbedre næringsvegene.

AVKLARING: Fylkesråd Kristina Hansen (Ap) ber regjeringen om en avklaring angående bedre næringsveger.  Foto: Carina Hansen

nyheter

Det er etter regjeringens utspill i fjor om mer midler til fylkeskommunale næringsveger generelt, og viktigheten av bedre næringsveger på Senja spesielt, at fylkesråden nå ber om en avklaring.

Lang prosess

I et brev til Statsministerens kontor ved Erna Solberg (Høyre) og Samferdselsdepartementet ved Knut Arild Hareide (KrF), spør fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark fylkeskommune, Kristina Hansen (Ap), om når Troms og Finnmark fylkeskommune skal få tilgang til regjeringens nye bebudede «tilskuddsordning for næringstransport for fylkesveger».