Nye vedtak:

Må nedskalere og dele opp skoleprosjektet

Sørreisa kommune har i første omgang ikke råd til mer enn det som er i direkte tilknytning til den nye skoleutbyggingen. Det betyr at blant annet at trafikale løsninger og oppgradering av idrettshall settes på vent.

For dyrt: De gamle planene er for dyre, så nå skal delelementer fjernes eller utsettes, og et nytt bygg tegnes.  Foto: Uno Design og Arkitektur

nyheter

På grunn av beregnede kostander over 220 millioner, bestemte Sørreisa kommune i mars at byggestart av den nye sentrumsskolen i Sørreisa må utsettes til 2021. I kommunestyret 18. juni vedtok de at delelementer som ikke er direkte knyttet til skoleutbyggingen nå tas ut av prosjektet på veien videre.


– Viktig at brukerne av skolen blir med

De første tegningene av Sørreisa barne- og ungdomsskole er på plass.


Nedskalering av planer

Originalt inkluderte prosjektet utbedring av garderobe- og dusjfasiliteter, lager og skillevegger i idrettshallen som ligger i tilknytning til skolen. Dette blir nå et frittstående prosjekt som må gjennomføres på et senere tidspunkt.