Wilsgård fiskeoppdrett starter grønt skifte utenfor Senja

Denne uken inngikk Wilgård fiskeoppdrett en avtale med JM Hansen AS om landstrømt samt elektrifisere fire havbrukslokaliteter.

GRØNN: Fra Torsken satser bedriften Wilsgård Fiskeoppdrett på et helgrønt skifte i løpet av 2020.  Foto: Wilgård fiskeoppdrett AS

nyheter

De fire lokalitetene ligger utenfor Senja, Ibestad og Reinøy i Karlsøy kommune og er det første leddet i havbruksselskapets grønne skifte, hvor målet er å elektrifisere samtlige av sine lokaliteter i 2020.


– Viktig å være helgrønne når det er gjennomførbart

Wilsgård fiskeoppdrett har som mål å elektrifisere samtlige av sine lokaliteter i 2020.


I en pressemelding påpeker partene at dette vil gi stor miljømessig gevinst, med reduksjon av CO2-utslipp og støy.