Samler opp vintersesongens fiskehoder og klargjør for eksport på høsten

Sender fiskehoder til Nigeria

Etter en hel vintersesong med tørking av fiskehoder hos Nergård Fisk på Grunnfarnes skal fiskehodene snart pakkes i jutesekker før de eksporteres til Afrika.

har sitt på det tørre: Driftsleder Jørgen Pedersen har nå fått sesongens produksjon av fiskehoder - snart pakkes hodene i jutesekker og klaargjøres for utskiping til Afrika.Begge foto: Vidar Bjørkli 

Fiskehoder er veldig proteinrik mat, og etter det jeg hører blir mye av dette benyttet som tilsetting i forskjellige supper av brukerne i Afrika.

Jørgen Pedersen
nyheter

Tørking av fiskehoder på hjeller har etter hvert blitt en fin tilleggsnæring for fiskebruket på Grunnfarnes som i dag ledes av driftsleder Jørgen Pedersen.

Han forteller at salgskvantumet på det meste har vært oppe i rundt 200 tonn tørkede fiskehoder - det er stort sett torskehoder det går på. Nå er fiskehodene tatt inn på lager og ligger der til en siste gjennomtørking før de så skal pakkes og klargjøre for eksport.