Må permittere ansatte

Salaks AS er nok en gang rammet. Fredag ettermiddag fikk de melding fra Mattilsynet at det er påvist ILA i merdene ved Bjørga.

Påvist: Mattilsynet har påvist ILA i noen av merdene i lokaliteten Bjørga. Det betyr sannsynlig at Salaks AS ikke har fisk å slakte i 2020 og må permittere ansatte.   Foto: Morten Dokka

nyheter

Og dette skjer etter katastrofeåret 2019. Da ble selskapet hardt rammet av algeangrep og det ble påvist ILA i anlegget i Lavangsfjorden. Dessuten ble slakteriet i Rotvika rammet av jordras.

Fikk påvist ILA i noen merder

I lokaliteten ved Bjørga står det omkring en million fisk i merdene.