Vedtok tiltak mot mobbing

Senja kommune viderefører ordning med et kommunalt beredskapsteam mot mobbing og skal få en varslingsknapp på sine hjemmesider.

MOBBING: Senja kommune viderefører ordningen fra Lenvik med et kommunalt beredskapsteam mot mobbing. I Elevundersøkelsen 2018 oppga 6,1 prosent av alle elever at de ble mobbet to eller flere ganger i måneden.  Foto: Sara Johannessen / NTB Scanpix

nyheter

Lenvik kommune hadde et beredskapsteam mot mobbing som vanligvis ble aktivert i 1-3 saker per år. Det var fra skolenes hold ønskelig at ordningen ble videreført i Senja kommune, og i tirsdagens formannskapsmøte ble dette enstemming vedtatt.

Skal bistå skolene

Et kommunalt beredskapsteam mot mobbing er et kommunalt virkemiddel i arbeidet med komplekse og alvorlige mobbesaker. Teamet har en tverrfaglig sammensetning og skal bistå skolene i deres arbeid med mobbesaker som involverer elever.