Bosetting av kurderfamilie:

Sørengs stemme kan bli avgjørende: – Jeg må tenke over saken

Hva Senja KrF med Per-Inge Søreng i spissen stemmer for i kommunestyret kan bli avgjørende i saken om bosetting av kurderfamilie. Men Søreng gir ikke et svar på hvor han lander.

GIR IKKE SVAR: Kommunestyrerepresentant Per-Inge Sørengs stemme kan bli avgjørende for om det blir bosetting eller ikke. Men hva han lander på er i det uvisse.   Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Senja-politiker Per-Inge Søreng har snakka varmt for at situasjonen rundt denne familien må få en løsning. Søreng mener det er et statlig ansvar å sørge for bedre økonomiske ordninger for kommunene ved bosetting av flyktninger med helseutfordringer. Endringene dreier seg om å forlenge ekstraordinære tilskudd for denne gruppen utover fem år. Søreng har blant annet løftet den til Stortinget. Men at stortingspolitiker og komitéleder Geir Jørgen Bekkevoll (KrF) i helse- og omsorgskomiteen engasjerte seg førte ikke fram til endringer.


Om situasjonen for kurdisk familie:

– Inhumant og diskriminerende

En klar melding til Senja-politikerne: – Vær menneskelige. Tenk for en gangs skyld utenfor økonomien, oppfordrer generalsekretær Hedvig Ekberg i Norsk Forbund for Utviklingshemmede.


Velger side for de mest sårbare

I Senja KrF ligger denne teksten i programmet: «Senja KrF vil være et parti som velger side for de mest sårbare i vår kommune, de som mer enn andre trenger en stemme. Senja KrF sine representanter skal alltid stille seg spørsmålet: Er de mest sårbare ivaretatt godt nok? Dette vil være en hovedmålsetting for Senja KrF, ikke bare i helse- og sosialpolitikken, men innenfor alle politiske områder»