Sterke reaksjoner på at Lavangen kommune ikke handler lokalt

På Facebook er det kommet mange reaksjoner på at kommunen fortsatt unnlater å handle hos lokalt næringsliv. Ordfører sier hun tar saken på alvor, men lover ingen endring av praksis. Det skal være berammet et internt oppklaringsmøte ifølge kilder.

LAVANGEN BYGGEINDUSTRI: Firma ligger vegg i vegg med brannstasjonen og må se seg forbigått på flere tilbud der leveransene går ut av kommunen til andre tilbydere.   Foto: Ulf Antonsen

nyheter

De mange reaksjonene kom etter at administrasjon i Lavangen nok en gang henter byggevarer utenom den lokale leverandøren til oppføringen av brannstasjonen. Den ligger vegg i vegg med Lavangen Byggeindustri (LB) som har regnet på tilbud, men ikke kommet i betraktning. Folkebladet skrev om saken 30. mars da leder hos den lokale byggvareleverandøren i sterke ordlag ba kommunen slutte opp om det lokale næringslivet under pandemien.

Leveransene

Et av tilbudene som ble hentet inn var kroner 911 billigere ved å anta tilbudet utenfor kommunen. Ifølge ingeniør Odd Elling Christensen i kommunen, var de ikke helt sammenlignbare.