– Hadde ikke det fulle og hele bildet

Stortingspolitiker Kent Gudmundsen (H) uttalte seg tirsdag positivt om regjeringens forslag. Han ble overrasket over det potensielt store inntektstapet for kommunene som ble belyst onsdag.

Stortingsrepresentant: Kent Gudmundsen (H).   Foto: Høyre

nyheter

I forslag til revidert nasjonalbudsjett som ble offentliggjort tirsdag vraket regjeringen alternativet med grunnrenteskatt i havbruksnæringen og forslår i stedet å innføre en produksjonsavgift på laks, ørret og regnbueørret. Ifølge regjeringen vil kommunene få 500 millioner kroner i inntekter gjennom skatten, som skal ligge på 40 øre per kilo produsert fisk. Avgiften foreslås innført i statsbudsjett for 2021.


Regjeringen foreslår produksjonsavgift i havbruksnæringen

– Det gir oss mer forutsigbarhet

Regjeringen vraker alternativet med grunnrenteskatt og foreslår heller å innføre produksjonsavgift i havbruksnæringen.


Forutsigbarhet

Stortingsrepresentant for Høyre i Troms og Finnmark, Kent Gudmundsen, uttalte til Folkebladet tirsdag at dette er veldig gode nyheter for Senja-regionen.