Tommy setter milliard-rekord

Nergård setter fire milliard-milepæler: Nye trålere for én milliard, to milliarder i egenkapital, tre milliarder i inntekter og fire milliarder i eiendeler. – Du finner ikke mange slike selskap i Nord-Norge.

INNTEKTER: Konsernsjef Tommy Torvanger (til høyre) i Nergård og skipper Tonni Karlsen på tråleren J. Bergvoll fikk rekordhøye inntekter i fjor.  

nyheter

Tråleren J. Bergvoll losser frossen hyse ved det svære frysehotellet Tromsøterminalen nord på Tromsøya. Det blåser en kald Balsfjordvind langs kaia. Konsernsjef Tommy Torvanger kommer kjørende i sin lille elektriske bil, parkerer og går bort for å snakke med skipperen.

– Denne båten har levert j … bra i mange år, sier Torvanger.