Sårbar kalvingstid for rein:

Kjørte snøskuter inn i flokken- en død reinkalv lå igjen

Reineier Per Mathis og Per Thomas Oskal i Sørreisa ber folk tenke seg om etter at en skuterkjører kjørte inn i en flokk med kalvende simler i Salangen.

Død kalv: Reineierne fant skuterspor som gikk rett inn i flokken med kalvende simler ved Orfjell i Salangen. Flokken ble spredd og igjen lå denne døde kalven. Reineier Per Thomas Oskal forteller at simla ikke fikk sleika kalven ut av morkaka fordi hun ble skremt bort.   Foto: Privat

nyheter

Flokken ble spredd og igjen lå det en død nyfødt kalv i snøen. Og simla sto i nærheten og lokka på den døde kalven. Episoden førte til mye ekstraarbeid for reineierne. Dette er noe de absolutt ikke trenger i en fra før svært krevende vinter.

Simla ble skremt bort

Og på denne tiden er rein sårbar ved forstyrrelser. Det viser søndagens hendelse ved Orfjell i Salangen. Det var Per Thomas Oskal som så sporene etter skuterkjøringa og fant den døde kalven.