Korona-stengte tannklinikker gir milliontap for fylkeskommunen

Troms og Finnmark har trolig tapt inntekter på 20 millioner kroner og fått 16 millioner kroner i økte utgifter ved de fylkeskommunale tannklinikkene.

MÅTTE STENGE: Landets tannklinikker var nødt til å stenge den 12. mars som følge av korona-utbruddet. Nå vil fylkeskommunen ha kompensasjon for økte utgifter og lavere inntekter.   Foto: Tore Meek

nyheter

Hver måned mister Troms og Finnmark fylkeskommune cirka ti millioner kroner i inntekter på grunn av at tannklinikkene i Norge er stengt på grunn av korona-epidemien. Inntektene kommer fra betalende, voksne klienter ved de fylkeskommunale tannklinikkene rundt om i fylket.

– Vi taper 10 millioner per måned, og til nå har ikke myndighetenes tiltakspakker kompensert for noe av dette, sier fylkesråd for plan, økonomi og kultur Anne Toril Eriksen Balto i en pressemelding.

I tillegg har fylkeskommunen fått økte utgifter som følge av etterslep i behandlingen av tannhelsepasienter som har krav på kostnadsdekning – barn, ungdom, eldre, langtidssyke og uføre. Dette har fylkeskommunen beregnet til åtte millioner kroner per måned.

– Regjeringa har laget pakker som skal ivareta inntektsbortfall og merkostnader som følge av Korona-viruset, men statens krisepakker har ikke kompensert for inntektstap innenfor tannhelse, sier Balto.

Troms og Finnmark har landets høyeste andel av offentlige tannklinikker. Disse har ikke blitt omfattet av regjeringens krisepakke til virksomheter som var nødt til å stenge over natta da de nasjonale retningslinjene for smittevern ble innført den 12. mars.

Dette mener Balto må endres slik at fylkeskommunale tannklinikker blir behandlet på lik linje med private klinikker som får dekket 90 prosent av sine faste kostnader.

Fylkesråden har derfor bedt om å få et møte med Helse- og omsorgsdepartementet for å argumentere for dette.

– De private tannlegene får dekket 90 prosent av sine utgifter, dvs. kostnader til husleie, forsikringer, inntektstap og andre utgifter etter omsetningstall, uten egenandel. De samme regler må også gjelde for våre klinikker, sier Balto.

Hun mener at det blir urettferdig om Troms og Finnmark må ta hele regningen for de økte kostnadene og de manglende inntektene.

– Tap innen tannhelsetjenesten har rammet oss mer nordpå enn fylker i sør, der de voksne betalende pasientene har mulighet til å besøke private tannklinikker, sier Balto.