Tidligere fiskeriminister Geir Inge Sivertsen har fått ny jobb

Geir Inge Sivertsen, som gikk av som fiskeriminister i februar etter en drøy måned i jobben, har fått jobb i fiskeriselskapet Husøy Kystfiske.

NY JOBB: Tidligere fiskeriminister Geir Inge Sivertsen har fått ny jobb  Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

nyheter

Det kommer fram i et vedtak fra Karantenenemnda, datert 17. april. Ifølge vedtaket startet Sivertsen i jobben som forretningsutvikler i selskapet etter påske.

Det var Bergens Tidende som omtalte saken først.

«Karantenenemnda har truffet vedtak om at du ikke skal ilegges karantene eller saksforbud i forbindelse med overgang fra embetet som fiskeri- og sjømatminister til stillingen som forretningsutvikler i Husøy Kystfiske AS.», skriver nemnda.


Sivertsen: – Rørende og sterkt 

Den nye fiskeriministeren, Geir-Inge Sivertsen (H) fra Senja ble i dag presentert sammen med resten av den nye Solberg-regjeringen på Slottsplassen i hovedstaden.


De begrunner vedtaket om at Sivertsen ikke ilegges karantene med at han kun var fiskeriminister i litt over en måned.

De peker imidlertid på at Sivertsen ikke varslet nemnda senest tre uker før overgang til ny stilling, slik karanteneloven krever. De vil likevel ikke komme med noen reaksjon mot Sivertsen.


Opposisjonen strammer grepet om fiskeriministeren

SV fremmer mistillitsforslag mot Geir Inge Sivertsen (H) på grunn av etterlønnssaken. Ap og Sp teller på knappene, mens Frp er i tvil om statsrådens dømmekraft.


«Begrunnelsen for at du ikke ilegges reaksjon er at du ikke er ilagt karantene eller saksforbud. Det er også lagt vekt på at du ikke har oppnådd noen fordel ved å ikke overholde lovens informasjonsplikt.», skriver Karantenenemnda.

Geir Inge Sivertsen var statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet for Høyre da han 24. januar ble utnevnt til fiskeriminister. 28. februar trakk han seg, etter at han fikk kraftig kritikk i forbindelse med at han mottok ordfører-etterlønn i samme periode som han var statssekretær.

Geir-Inge Sivertsen var fiskeriminister i en måned og noen dager. Så valgte han å trekke seg. I denne utgaven av I Nyhetene snakker han om etterlønnssaka, ministerjobben, fallet, følelsene og veien videre.