Hyttestrid avgjort i tingretten:

Rockstad fikk medhold — grunneier må ut med 860.000 kroner

Kundan Rockstad vant frem i retten, og motparten pålegges å betale han om lag 600.000 pluss renter og saksomkostninger.

VANT FREM: Kundan Rockstad (t.v) vant frem i sitt søksmål mot Peol AS og styreleder, Dag Olsen. Bilde er tatt i retten tidligere i år. Rockstads advokat, Stein-Erik Sveen, sitter til høyre. Begge foto: Trygve Grønning. 

nyheter

Bakgrunn for saken er at Kundan Rockstad og Peol AS, ved styreleder Dag Olsen, inngikk et skriftlig samarbeid i mars 2015. Rockstad ønsket å bygge seg hytte på Senjahesten. Peol AS som var grunneier hadde på det tidspunktet ikke nok kapital til å bygge ut tilstrekkelig infrastruktur. Dermed lånte Rockstad ut 600.000 fra egen lomme som skulle brukes til det formålet. I tillegg inngikk han og Dag Olsen en avtale der Rockstad skulle hjelpe til med å få solgt flere tomter, mot at han fikk en rabattert pris på sin hytte.

Hyttefeltet endre senere navn til Senja skjærgård. Det ble etter hvert merkostnader på fyllmasser, og partene inngikk en utvidet samarbeidsavtale, som blant annet innebar at Rockstad skulle hjelpe til å selge tomter på flere felt.