Dømt til 120 dagers fengsel i overgrepssak

En tidligere samfunnstopp (80) i Midt-Troms om stod tiltalt for seksuelle overgrep mot mindreårige er i Trondenes tingrett dømt til 120 dagers fengsel.

DOM: Bistandsadvokat Roar Edvardsen (t.v), aktor Rune Mellem Robertsen og forsvarer Rune Stenstrøm i saken mot 80-åringen som stod tiltalt for overgrep mot unge gutter.   Foto: Odd Leif Andreassen/ Harstad Tidende

nyheter

I rettens begrunnelse heter det blant annet:

«Etter en samlet vurdering antar retten at forholdet som utgangspunkt kvalifiserer til fengsel rundt 6 måneder. Formildende omstendigheter tatt i betraktning fastsettes straffen til fengsel i 120 dager som påstått av aktor».