UNN forbereder seg på masseinnrykk: – Da vil unge mennesker bli prioritert

På UNN forbereder de seg nå på et masseinntak av koronasmittede, og åpner i dag et eget «koronamottak» med egen inngang for de man tror kan være alvorlig syke på grunn av Covid 19-viruset.

EN GOD PLAN: UNN har vært i kontakt med italienske sykehus og fått beskjed om å forberede seg godt.– Vi mener vi har en god plan. Usikkerhetsfaktorene er hvor stor tilstrømningen blir og hvor mye personale vil kanskje måtte være i karantene, sier anestesioverlege ved UNN, Jens Petter Bakkehaug.   Foto: Ronald Johansen

nyheter

På mottaket finner man ut om man er smittet eller ikke og på hvilken avdeling man tilhører.

– Utfordringen er at hvis vi tror at alle som kommer med pusteproblemer til sykehuset har korona, så kan vi risikere at en pasient ikke får behandling for et hjerteinfarkt eller noe annet. Det er det området her skal brukes til – å få avklart hva hovedproblemet til denne pasienten er, forteller klinikksjef ved UNN, Jon Mathisen.

KORONAMOTTAKET: Jon Mathisen (til høyre) viser hvor den egne ambulanseinngangen til mottaket for koronasmittede er.   Foto: Ronald Johansen

Området skal fysisk deles av fra det vanlige akuttmottaket.

– Også personalet vil bli delt opp i to, slik at de som arbeider her og er i fullt verneutstyr, ikke er i kontakt med den andre siden, forteller Mathisen.

Tredobler kapasiteten

Det er også ryddet plass til en egen sengepost for dem som har påvist smitte og er alvorlig syke. En person som er alvorlig syk som man vet har påvist smitte, vil bli ført direkte opp til en egen korona-sengepost. Denne sengeposten har en kapasitet på 28 rom.

– En som er alvorlig syk med Covid 19 vil trenge mange ulike intravenøse medikamenter, pumpe og respirator. De vil kreve en til to spesialsykepleiere til enhver tid, døgnet rundt. Vanligvis opererer vi med en kapasitet på ti respiratorpasienter på UNN, og kanskje like mange litt mindre syke, mens vi nå arbeider intenst med å detaljplanlegge for å kunne tredoble kapasiteten, sier Jens Petter Bakkehaug, anestesioverlege ved UNN.

Få siste nytt om koronaviruset i vårt livestudio

Samleside: Koronaviruset

En god plan

UNN har vært i kontakt med italienske sykehus og fått beskjed om å forberede seg godt.

– Vi mener vi har en god plan. Usikkerhetsfaktorene er hvor stor tilstrømningen blir og hvor mye personale vil kanskje måtte være i karantene. Vi har derfor lagd oss et system som vi kan stå i over tid, for vi vet aldri når toppen kommer. Vi bruker all vår kapasitet nå på å detaljplanlegge og øve, og friske opp på smittevernkunnskap.

– Kan du spå når det store utbruddet dere forbereder dere på kommer?

– Jeg ser for meg at om to tre uker så vil vi nok vite hva vi står i, sier Bakkehaug.

Prioriterer unge, friske mennesker

Ifølge Bakkehaug er den største utfordringen med stor spredning av covid 19-viruset for sykehuset bemanning. Etter hvert som situasjonen utvikler seg, vil det derfor planlagt aktivitet blir redusert for å kunne frigjøre blant annet anestesisykepleiere og operasjonssykepleiere.

– Dette er en helt ny situasjon for oss. Vi planla oss for svineinfluensa også, men det ble ikke noe av. Dette virker mye mer reelt. Idet vi får to covid 19-pasienter hit, vil vi flytte all annen intensivvirksomhet to etasjer ned til den nye dagkirurgien hvor vi kan etablerer en ny intensiv i løpet av 48 timer. Vi blir også å ha to separate personellgrupper for å ha en ekstra margin for å kunne unngå smitte innad i personalet.

– Hvis det blir helt «texas» og veldig mange blir alvorlig syke, har dere en prioriteringsliste over hvilke pasienter som først får hjelp?

– Vi ser for oss at vi kommer i en situasjon hvor vi må prioritere hardere enn vi gjør i dag. Da vil unge og ellers friske mennesker, de som har best forutsetninger for å nyttegjøre seg av behandlinga, bli prioritert.

Utsetter planlagte operasjoner

UNN har daglige møter i ledergruppa og har i dag begynt å vurdere hvilke operasjoner som skal utsettes for å frigjøre sykehusets kapasitet.

– En av de store bekymringene er at intensivkapasiteten vil bli satt på strekk også her i Norge. Vi mener nå at vi er kommet til det punktet at vi må vurdere å utsette planlagte operasjoner. Det å rydde plass til at et eventuelt storinnrykk av koronapasienter, krever nødvendigvis at andre pasienter må skrives ut, sier direktør ved UNN, Anita Schumacher.

MANGEL PÅ UTSTYR: – Vi er mange som er interessert i å bygge opp lagrene av utstyr. Vi ser allerede nå at vi har allerede begynt å se at det er knapt med slike pinner vi bruker til prøvetaking av korona. Vi arbeider også hardt for å få tak i mer smittevernsutstyr, sier UNNs direktør Anita Schumacher.   Foto: Ronald Johansen

Et annen problemstilling er hvor man skal få tak i nok utstyr til et eventuelt masseinnrykk av koronasmittede.

– Vi er mange som er interessert i å bygge opp lagrene av utstyr. Vi ser allerede nå at det begynner å bli knapt med slike pinner vi bruker til prøvetaking av korona. Vi arbeider også hardt for å få tak i mer smittevernsutstyr.

– Vet du når det eventuelt kommer en vaksine?
– Jeg er like spent som dere om når det kan bli aktuelt, men jeg tror vi snakker nok om måneder fram i tid, sier direktøren.