Politikerne renset luften: – Det var et bra møte

I gruppeledermøtet mandag fikk politikerne i Senja kommune renset luften. Nå håper de å kunne se fremover.

POLITISK KLIMA: I kjølvannet av forrige kommunestyremøte har det vært mye skriverier i media og på sosiale medier om klimaet i kommunestyret. Mandag var det innkalt til gruppeledermøte for å diskutere situajsonen og stake ut en kurs for veien videre.   Foto: Mathias Brobakk Nordgård

nyheter

Under møtet skulle gruppelederne gjennomgå hvordan kommunikasjon og prosedyrer skal være i kommende kommunestyremøter. De skulle også evaluere mediafokuset som har vært på kommunen den siste tiden.

Flytter fokus

På starten av møtet redegjorde ordfører Tom-Rune Eliseussen (Sp) for samfunnsplanen til kommunen og hvor viktig det er for kommunen å ha et godt omdømme. Etterpå ble den siste tids uttalelser i media diskutert rundt bordet, før man kom frem til løsninger som kan være med på å bedre situasjonen.