Grunneier vant ikke fram – molo blir ekspropriert

Fisker Stig Høybakken ble ikke hørt på et eneste punkt da Senja tingrett tok stilling til kommunens ekspropiasjon av hans private molo med tilstøtende eiendom i Baltsfjord på Senja.

STRIDENS KJERNE: Da kommunen ikke fulgte opp sitt vedtak fra 1974 om å bygge sjarkhavn i Baltsfjord. sørget oppsitter Aksel Bjørklund sjøl for å bygge denne moloen med i hovedsak egne midler. Fra kommunen fikk han et lite bidrag. I ettertid ønsker kommunen å ekspropriere moloen og 18,1 dekar av eiendommen for å legge til rette for oppdrettsnæringa. Foto: Vidar Bjørkli 

nyheter

– Det er helt urimelig at Stig Høybakken skal betale prisen for at Norway Royal Salmon skal tjene mer penger, kommenterer Høybakkens prosessfullmektig, advokat Oddvar V. Eriksen, etter tingrettens avgjørelse.

Ifølge Eriksen er det Norway Royal Salmon (NRS) sin oppdrettsvirksomhet i Baltsfjord som er bakgrunnen for at kommunen vil tilegne seg Høybakkens private molo og eiendom med tvang.