Dyrøy trekker seg fra legevaktsamarbeid

Det var ventet at Senja kommune skulle vedta et videre interkommunalt samarbeid med Sørreisa og Dyrøy i dag, men i Brøstadbotn ville man det annerledes.
nyheter

Onsdag gikk Senja-ordfører, Tom Rune Eliseussen, ut og sa at Senja var villige til å gå inn i en såkalt 90/10-modell med Sørreisa og Dyrøy for samarbeid om interkommunal legevakt. Dette var ventet å bli vedtatt under torsdagens kommunestyre.

Da saken var oppe til debatt gikk Høyres representant Beate Seljenes på talerstolen og informerte om at Dyrøy nettopp hadde vedtatt å inngå legevaktsamarbeid med Bardu kommune.


Gjør helomvending i saken om legevaktsamarbeid

Senja kommune kommer til å gå for en 90/10-modell når det gjelder finansieringa av det interkommunale legevaktsamarbeidet.


De nye opplysningene snur dermed rundt på planene og kommunestyret i Senja vedtok å utsette saken til neste møte.

Etter det Folkebladet kjenner til skal Sørreisa fortsatt være innstilt på å gå inn i samarbeid med Senja.