– Handler om de siste forklaringene

Utlendingsnemnda (UNE) ønsker ikke å kommentere hvordan de har vurdert troverdigheten til sentrale vitner eller troverdigheten til Erik Solheim.

HAR SVART: Utlendingsnemnda har svart i forhold til familien Antonipillai Johnsen Collin, Merry Anjala Johnsen Collin og datteren Dilani. Blant annet har de svart at det handler om de siste forklaringene.   Foto: Stian Jakobsen

nyheter

Mange har satt store spørsmålstegn ved hvordan Utlendingsnemnda (UNE) har vurdert saken der familien Johnsen Collins har vært fem år i kirkeasyl. Folkebladet fikk fullmakter fra familien som ble sendt UNE slik at taushetsplikten ble opphevet.

Ikke tvil i denne saken

– Det ble bedt om behandling med nemndmedlemmer og mulighet til å føre vitner, blant annet tidligere statsråd og fredsmekler på Sri Lanka, Erik Solheim. Hva er UNE sin forklaring på at kun nemndleder Anne Helgerud behandlet saken?