Orienterer om lønnsnivået i formannskapet i dag

Formannskapet i Senja vil tirsdag bli orientert om lønnsnivået blant lederne i kommunen.

LØNN: Ett er sikkert — svært store deler av totalbudsjettet i Senja kommune går til lønn. Lenvik rådhus (bildet) har blitt til Senja rådhus.  Foto: Trond Sandnes

nyheter

Etter at Folkebladet publiserte lederlønningene i nye Senja kommune, har reaksjonene vært sterke. Kinosjef Kay Erling Ludvigsen er blant de som nylig har kritisert kommunen i en kronikk som sto på trykk i Folkebladet. Kommentarfeltene har også vært flust av folk som reagerer.

Blant annet er ordfører Tom-Rune Eliseussen (Sp) Nord-Norges best betalte ordfører med en godtgjørelse på 1,15 millioner kroner. Flere politikere stilte seg kritisk til det høye lønnsnivået, men administrasjonens forslag ble til slutt vedtatt i kommunestyret med 23 mot 22 stemmer tilbake i desember. Også rådmann Hogne Eidissen har en årslønn på 1,1 millioner kroner.