Lederlønningene i Senja kommune:

– Det er en lønn som de fortjener

Før jul ble godtgjørelsen til ordfører og varaordfører i Senja kommune fastsatt i kommunestyret. Det vekket mange reaksjoner da Senja-ordfører Tom Rune Eliseussen ble Nord-Norges best betalte ordfører med en godtgjørelse på 1,15 millioner kroner i året. I ettertid har lønnsnivået til politikere og kommuneledelse blitt diskutert i kronikker og kommentarfelt.
nyheter

Folkebladet har nå fått innsyn i lønna til ledelsen i Senja kommune. Der kommer det frem at rådmannen har en lønn på 1,1 millioner. De fire kommunalsjefene har en lønn på mellom 900.000 og 972.000 kroner og fire sektorledere har 820.000 kroner i lønn. Langt flere har stillingsbetegnelsen virksomhetsleder, og for disse ligger årslønna på mellom 627.000 og 825.600 kroner.Mer ansvar - høyere lønn

I dag er det omtrent 1800 årsverk totalt i drift i Senja kommune og det totale lønnsbudsjettet er på 1,06 milliarder. I intensjonsavtalen mellom de fire kommunene stod det at ingen skulle gå ned i lønn når kommunene ble slått sammen.