Kjører på så lenge det er sild å kjøpe

Sildeinnsiget til Kvænangen har igjen blåst liv i virksomheten ved Nergård Sild i Senjahopen. Siden nyttår har mottaket tatt på land 6.000 tonn sild.

HELAUTOMATISK: Produksjonssjef Oddbjørn Simonsen følger med at alt går som normalt inne i produksjonsanlegget til Nergård Sild.  Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

Produksjonssjef Oddgeir Simonsen ved Nergård Fisk sier at etter innsiget av sild i Kvænangen for andre året på rad er det nå skikkelig fart i sildemottaket i Senjahopen.

– Ja da, det blir å kjøre på så lenge det er sild å kjøpe for oss. Erfaringsmessig varer sesongen til i slutten av denne måneden. Nå som det stadig er oppkjøp for oss kjører vi på to skift hver dag, begge på åtte timer.