Var først enige — så ble det gruppemøte

Formannskapet i Målselv var i realiteten enige om å fortsette legevaktsamarbeidet med Bardu og de andre samarbeidskommunene, men så kom det et forslag om vedtaksendring, og da ble hele saken utsatt.

UTSATT: Petter Karlsen (Sp (nærmest), Odd Arthur Larsen (Sp), Roar Sollied (V), Martin Nymo (H) og ordfører Bengt Magne Luneng (Sp), samt Siri Sandbakken (Ap) (vara) og Kirsten Kufaas Sørgård (Ap) (vara) utsatte saken om Målselv skal fortsette i dagens legevaktordning, eller etablere sin egen. Dette selv om partiene virket å være enige i konklusjonen til utredningen om at å bryte ut av sam- arbeidet vil bli for dyrt.  Foto: Jan-Erik Bergstad

nyheter

I utgangspunktet var alle partiene i formannskapet enige om å samles om forslaget til vedtak fra rådmannen, men da vedtaket skulle gjøres forlangte Petter Karlsen fra SP et gruppemøte. Det førte til at hele saken ble utsatt til neste formannskapsmøte 31. januar.

Betaler for mye

Saken gjelder om Målselv skal fortsette i legevaktsamarbeidet med Bardu, Salangen, Lavangen og Ibestad, eller om kommunen skal bryte ut og etablere en egen legevakt, eventuelt i samarbeid med Dyrøy, Sørreisa og Balsfjord. Målselv mener de betaler for mye i forhold til hva de får igjen av samarbeidet.