Vil endre forskriftene for lakselus

Mattilsynet på vegne av Nærings- og fiskeridepartementet legger ny lakselusforskrift ut på høring.

LAKSELUS: Mattilsynet ønsker innspill til nye forskrifter for lakselus.   Foto: Jonas Johnsen

nyheter

Formålet med lakselusforskriften er at oppdretterne har kontroll med lakselusnivået i oppdrettsanlegget for å ivareta fiskevelferden, forebygge lakselusmitte til andre anlegg og til vill laksefisk. I tillegg er målet at skader i forbindelse med avlusing unngås og at resistensutvikling motvirkes.

– Dagens lakselusforskrift er snart åtte år gammel og gått ut på dato. Det har skjedd mye både på kunnskaps- og teknologifronten som gjør at vi trenger en ny forskrift, sier Elisabeth Wilmann som er direktør for avdeling fisk og sjømat i Mattilsynet.