Kampen mot arbeidslivskriminalitet:

Skal styrke innsatsen

Arbeidstilsynet skal nå styrke arbeide mot arbeidslivskriminalitet i hele landet.

Aksjon: Aksjonen i Salangen i november i år er et eksempel på samarbeid mellom flere etater i kampen mot arbeidslivskriminalitet. Nå skal kampen styrkes med øremerkede midler til Arbeidstilsynet.   Foto: Privat

nyheter

Fra 1. januar 2020 oppretter Arbeidstilsynet en egen A-krimavdeling med underliggende geografiske seksjoner. Dette er et resultat av at Regjeringen styrker innsatsen mot arbeidslivskriminalitet med 20 millioner kroner for mer effektivt stoppe de kriminelle aktørene.

Effektivt samarbeid

En av seksjonene vil dekke Trøndelag og Nord-Norge. Regionlensmann Andreas Nilsen tar godt imot de nye planene.