Følelsesladet debatt i det aller siste kommunestyret i Lenvik kommune

Heller ikke denne gangen ville flertallet i Lenvik kommunestyre realitetsbehandle saken om bosetting av kurdisk familie.

FØLELSER: Det var følelser i sving da Jasmin Agovic gikk på talerstolen for å argumentere for å bosette den kurdiske familien i Lenvik. – Jeg har selv vært flyktning og vet hvordan det er å sette hele sitt liv på vent og ikke få svar, sa han. Men flertallet ville noe annet.   Foto: Stein Wilhelmsen

nyheter

Det ble en svært følelsesladd debatt da Kay Erling Ludvigsen (Ap) for andre gang la fram en interpellasjon om bosetting av den kurdiske familien i Lenvik kommunestyre. Han la fram et forslag at Lenvik kommunestyre ønsker å bosette familien. Og at det forutsettes at kommunen mottar økonomiske støtteordninger for å bosette mennesker med nedsatte funksjonsevne i fem år i tillegg til integreringstilskudd. Han ville også ha med seg kommunestyre på at det må innføres bedre støtteordninger for kommuner som bosetter innvandrere med nedsatt funksjonsevne, at ventetiden reduseres. Men et flertall med 14 representanter gikk til slutt imot å realitetsbehandle saken.

Sterke følelser for saken

Også Jasmin Agovic i Felleslista tok opp saken for ett år siden uten at det førte fram.