Fiskerne: – Nei til Bardufoss som redningsbase

Fiskerorganisasjonene mener de redningsfaglige argumentene må veie tyngst og vil ha den nye redningshelikopterbasen lagt til Tromsø — og ikke Bardufoss.

REDNINGSHELIKOPTER: Fiskebåt Nord, Fiskarlaget Nord, Norges Kystfiskarlag og Norsk Sjømannsforbund tar sterkt til orde for at den nye redningshelikopterbasen må legges til Tromsø.  Foto: Odd Kristian Dahle, Fiskebåt

nyheter

– Vi registrerer at det jobbes i kulissene for å legge basen til Bardufoss for å erstatte tapte arbeidsplasser på innlandet. Men basen må plasseres der den kan gjør mest nytte, både med hensyn til nærhet til de som skal reddes og nærhet til de ressurser som det kan bli bruk for i et redningsoppdrag. Ut fra slike vurderinger er en plassering i Tromsø riktig, sier Tor Are Vaskinn, avdelingsleder i Fiskebåt, ifølge en pressemelding.

Han viser til at det finnes en rekke viktige ressurser i Tromsø, som han hevder vil gjøre redningsarbeidet mer effektivt.