Bygger nytt på Nygård

I 2015 brant et lagerbygg ned ved Nygård nord for Gisundbrua. Nå skal det føres opp et nytt bygg på tomta.

I ARBEID: Det er igjen aktivitet på tomta til Vestlandshus Tromsø AS ved Nygård, der et nytt grossistlagerbygg med kontorer skal stå klart til våren 2020.   Foto: Maria Holm Simonsen

nyheter

Det var en natt i april 2015 at det begynte å brenne i et lager- og kontorbygg tilhørende Vestlandshus ved Nygård på Finnsnes. Det var ingen personer som oppholdt seg i bygget, som ble totalskadet i brannen.

Nå, fire og et halvt år senere, er det startet opp byggeaktivitet på tomta.