Reaksjon mot Finnlandsnes Eiendom AS:

Dyrøy-politikere kan få bot

Dyrøy kommune varsler at de vil gi 40.000 kroner i overtredelsesgebyr til Finnlandsnes Eiendom AS. Kommunen mener eierne brøt Plan- og bygningsloven.

Overtredelsesgebyr: Dyrøy kommune har varslet Finnlandsnes Eiendom AS om et overtredelsesgebyr på 40.000 kroner. Eierne har fire uker på seg til å komme med en uttalelse.   Foto: Morten Dokka

nyheter

Selskapet er som kjent eid av sittende ordfører Marit Alvig Espenes (Ap), tidligere ordfører Rolf Espenes og fylkespolitiker Tom Erik Forså (Frp)

Større og mindre endringer

– Ved deres søknad om ferdigattest for omsøkte anlegg med rorbuer, molo, sløyebu og parkeringsplasser ble det oppdaget større og mindre utførte endringer i forhold til gitt tillatelse. I søknaden om ferdigattest ble det ikke redegjort for disse endringene – det ble her påstått at det ikke var utført søknadspliktige endringer av tiltaket, står det i brevet undertegnet av rådmann Tore Uthaug og rådgiver Kjell Rune Marthinsen.