Verdien av norsk sjømateksport fortsetter å øke – eksporterte for nesten 11 milliarder i oktober

Norsk Sjømatråd skriver i en pressemelding at Norge eksporterte 291 000 tonn sjømat for 10,9 milliarder kroner i oktober.

ØKTE: Norge eksporterte 2 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 107 millioner kroner i oktober. Det er en økning i volum på 23 prosen, og 44 prosent i verdi fra samme tid i fjor. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix  Foto: Scanpix

nyheter

Mot samme periode i fjor betyr det at volumet økte med 8 prosent og verdien økte med 9 prosent, eller 854 millioner kroner.

– Det har vært en betydelig volumvekst i eksporten av både laks og sild i årets oktobermåned, som har bidratt til verdiveksten. Dette skyldes økt utslakting og økte fangster. I tillegg er en svekket norsk krone sterkt medvirkende til at sjømateksporten setter ny rekord for oktober måned, sier Tom-Jørgen Gangsø, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.


Sjømateksporten på vei mot 100 milliarder

Norge har eksportert sjømat for 76,2 milliarder kroner hittil i år. Fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik (Frp) tror på ny rekord.


Økt eksportverdi

Hittil i år har Norge eksportert 2,2 millioner tonn sjømat til en verdi av 87 milliarder kroner. Eksportvolumet har falt med 4 prosent, og verdien har økt med 8 prosent eller 6,3 milliarder kroner fra samme periode i fjor.

– I hele 2019 har den norske kronen svekket seg mot de store valutaene, og dette har vært med på å øke eksportverdien målt i norske kroner. Målt mot amerikanske dollar så har kronen i år i snitt vært ca. 8 prosent svakere enn tilsvarende periode i fjor, fortsetter Gangsø og fortsetter;

– Målt mot euro og britiske pund har den norske kronen vært ca. 2,5 prosent svakere.


100 millioner bevilget til sjømatveiene i statsbudsjettet:

– Ingen verdens ting i den store sammenhengen

Det er bevilget 100 millioner kroner til sjømatveiene i statsbudsjettene. – Det er ingen verdens ting i den store sammenhengen, sier Egil Johansen, styreleder i Sjømatklynga Senja.


Laks

Norge eksporterte 117 000 tonn laks for 6,7 milliarder kroner i oktober. Det er en volumøkning på 14 prosent og en verdiøkning på 4 prosent eller 261 millioner kroner fra oktober i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert 922 000 tonn laks for 59 milliarder kroner. Det er en volumøkning på 7 prosent.

– Gode produksjonsforhold har gitt høyere produksjon enn forventet. Vi vet at Polen er et stort videreforedlingsmarked, og mye av fisken som går dit, går videre til konsum i andre markeder. Det er spesielt dollarmarkeder, som Asia, som har tatt størstedelen av eksportveksten. Noe av dette kan forklares av etterspørselen. Våre analyser viser at etterspørselsveksten etter laks globalt har vært størst i Kina. Samtidig har den norske krona svekket seg mer mot dollar enn mot euro, noe som forsterker denne effekten, sier Frank Isaksen, sjefsanalytiker i Norges sjømatråd.

Polen og Frankrike var de største markedene for laks i oktober.


Tidenes beste halvår for norsk sjømateksport

Norge eksporterte 1,3 millioner tonn sjømat til en verdi av 51,2 milliarder kroner i første halvår i år. Det gir tidenes beste halvår for norsk sjømateksport.


Fokus på økt handel

– Oktobertallene bekrefter styrken i norsk-kinesisk sjømathandel. Så langt i år ser vi en vekst i sjømateksporten til Kina på 41 prosent i verdi og 15 prosent målt i volum. Norsk laks vinner markedsandeler og tar en stadig større del av det kinesiske markedet. Samtidig er det spennende å se at satsingen på pelagiske arter vekker økt interesse for den norske makrellen, sier Victoria Braathen, Sjømatrådets fiskeriutsending til Kina.

Norge eksporterte 6 700 tonn ørret for 375 millioner kroner i oktober. Det er en volumøkning på 46 prosent og en verdiøkning på 30 prosent eller 87 millioner fra oktober i fjor.

Også eksport av torsk øker i volum. Norge eksporterte 2 000 tonn fersk torsk, inklusiv filet, for 107 millioner kroner i oktober. Det er en volumøkning på 23 prosent og en verdiøkning på 44 prosent eller 33 millioner kroner fra oktober i fjor.


Den lange reisen fra Senja til Spania

Skreien fra Norge reiser over 4.200 kilometer før den havner på spanske middagsfat. Men før den havner på middagsbordet skal fisken innom mottaket i Irun.


Det samme gjelder for klippfisk som også øker. Norge eksporterte 12 100 tonn hel klippfisk for 698 millioner kroner i oktober. Det er en volumøkning på 18 prosent, og en verdiøkning på 202 million kroner eller 41 prosent fra oktober i fjor.

Stor vekst er det også for silda. Norge eksporterte 38 800 tonn sild for 357 millioner kroner i oktober. Det er en volumvekst på 116 prosent og en verdiøkning på 91 prosent eller 170 millioner kroner sammenlignet med oktober i fjor.


Beste kvartal for Norsk sjømateksport noensinne

Norge eksporterte 640 000 tonn sjømat til en verdi av 25,6 milliarder kroner i første kvartal. Det er ny rekord.


Nedgang

Ned har det derimot gått for både kongekrabbe og reker. Norge eksporterte 1 900 tonn reker for 112 millioner kroner i oktober. Det er en reduksjon på 12 prosent, mens verdien falt med 4 millioner kroner eller 4 prosent. Videre ble det eksportert 161 tonn kongekrabbe for 50 millioner kroner i oktober. Det er en reduksjon i volum 10 prosent, mens verdien falt med 2 millioner kroner eller 4 prosent.


Har signert avtale med kinesisk importør

Coldwater Prawns of Norway har nylig signert avtale med kinesisk importør om distribusjon av pillede reker. Det betyr at kineserne får tilgang til pillede reker fra fabrikken på Senja.


Storbritannia og Sverige var de viktigste markedene for reker i oktober.

- Volumveksten til UK, som vi har sett så langt av året, har fortsatt også i oktober. En av årsakene kan være frykt for de mulige konsekvensene av Brexit, sier Frank Isaksen, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.


Frykter brexit kan true norske lokalsamfunn

– Vi har nedlagt enormt med tid og ressurser for å forberede oss på brexit. Det er lov å tro og håpe at det vil gå bra. 30 prosent av produksjonen til Stella Polaris i Kårvikhamn går til Storbritannia.